له شدم وسط این شکاف نسلها 8|

 

کاش من از اون دخترا بودم که یه روده راست تو شکمشون نداشتن هرکاری دلشون میخواست میکردن وقتی هم بهشون میگفتن این چه کاری بود کردی؟ میگفتن به تو چه دلم خواسته همینیه که هست به کسی هم مربوط نیست 8|

به جای اینکه کاری کنین توقع ملت ازتون بره بالا یه کاری کنین ملت در حد نخود هم ازتون توقع نداشته باشن اون وقت انقدر راحت میشه زندگی کرد 8| 8|

باز این مامان من با اعصاب من بازی کرده 8|

قدر منو نمیدونه مامانم (((:

/ 2 نظر / 18 بازدید
مهسا

واقعاااااا راست میگی...دقیقا همینه.